Zájmová činnost

Dětská joga

- v mateřské škole probíhá dobrovolný kurz dětské jogy.

- lekce probíhají vždy v pondělí od 15:00

- lekce jsou zdarma

Angličtina

- v mateřské škole probíhá dobrovolná výuka " angličtina hrou". Jedná se o nenásilnou formu učení se cizího jazyka. Za příjemného počasí se výuka provádí v přírodě na čerstvém vzduchu.

- výuka probíhá jednou týdně ve středu od 15:00

- výuka je zdarma

Tanečky

- někteří z našich žáčků se účastní pohybových aktivit, které pomáhají rozvíjet pozitivní vztah k aktivnímu pohybu.

- kurz probíhá v areálu školy v obci Dobrá každý čtvrtek od 13:00 do 14:00

- jedná se o placený kurz

Hudební výchova

- v případě zájmu většího počtu žáčků je možnost zprostředkovat hudební výuku v prostorách školky

- převážně se jedná o hru na flétnu a dřevěné nástroje

- základním cílem je naučit děti vnímat rytmus, rozvíjet estetické cítění a společenské a kulturní dovednosti. Děti získávají povědomí o notách a znaménkách

- jedná se o placený kurz

Lyžařské kurzy

- každoročně se naši žáčci účastní týdenního lyžařského výcviku

- děti ráno odjíždí se sběrných míst a odpoledne si je rodiče vyzvedávají

- školka vždy včas poskytuje informace o kurzu

- jedná se o placený kurz