Organizační struktura

Uspořádání je flexibilní a umožňuje organizaci dne přizpůsobit potřebám dětí a aktuálním situacím. Všichni zaměstnanci se snaží chováním a příkladným vzorem v dětech pěstovat modely slušného chování, rozvíjení tolerance k druhému a vzájemnou pomoc.

Umožňujeme rodičům pro své děti adaptační období, je umožněn částečný pobyt dítěte s rodiči v MŠ. Děti si mohou přinést z domova svou oblíbenou hračku, mají ji u sebe dle potřeby a pak ji odkládají na dohodnuté místo, aby se mohly zapojovat do společných činností.