Informace o naší mateřské škole

 

Současnost:

 

MŠ má 1 třídu s celodenním provozem. 

Zařízení je určeno pro 2 – 6 leté děti.

V roce 2012 byla provedena částečná rekonstrukce MŠ, aby škola mohla být k 1.9.2012 znovu otevřena. V roce 2013-2014 byly vyměněny okna v MŠ. Inovací prošla i kuchyň.

Třídy jsou vybaveny účelně, novým i starým nábytkem.

Jedna místnost slouží jako herna a ve druhé třídě jsou stolečky pro individuální činnosti a zároveň slouží jako jídelna. V prvním poschodí je nová ložnice a tělocvična, kde se proháníme za nepřízně počasí.

Cílem naší MŠ je probouzet dětskou osobnost cestou přirozené výchovy, navazovat na výchovu v rodině, vycházet ze stupně vývoje v konkrétním věkovém období, z jeho zvláštností a dovedností, rozvíjet komunikativní dovednost, probouzet citový vztah k přírodě, k výtvorům lidské práce a k ostatním lidem.

Zaměřujeme se na rozvoj jemné i hrubé motoriky, vývoj řeči a učíme děti mít kladný vztah k přírodě i kamarádům. Snažíme se, aby se děti v naší MŠ cítily šťastné a spokojené.

 

Zde můžete vidět seznam zaměstnanců, kteří se starají o Vaše děti:

Jména zaměstnanců.odt (153624)


Historie školky

Ve školní budově počátkem školního roku 1947/48 byla zřízena mateřská škola.

Byla umístěna v přízemí v původním bytu správce školy. K dispozici měla pracovnu, hernu a školní kuchyň.

Již v 80. letech se škola začala potýkat s nedostatkem dětí.

V r. 2000/2001 škola oslavila výročí 90 let trvání školy, byla modernizována a opravena.

Nedostatek dětí vyústil v to, že v roce 2008 byla škola uzavřena.

Znovu se dočkala otevření MŠ ve školním roce 2012/13. 1. září byla slavnostně otevřena pro veřejnost u příležitosti dne otevřených dveří a 3.9. 2012 byl opět zahájen provoz v MŠ.