Depistáž LOGOPEDIE

24.05.2018 13:28

Depistáž Logopedie

 

Naše školka ve spolupráci s Mgr. Sylvií Schonovou, specialní pedagožkou, připravila depistáž zaměřenou na téma: Logopedie. Kde se budeme zabývat problematikou narušené komunikační schopnosti ve všech rovinách. Logopedie zahrnuje vše od nejdrobnějších řečových vad, jako např. chybná výslovnost jedné hlásky, až po masivní řečové poruchy či naprostou nemluvnost. 

Od 16:00 je připravena přednáška pro rodiče.

 

 Všichni jsou srdečně vítání, kolektiv MŠ.

 

—————

Zpět