Čas adventu

sotva jsme se nadáli a už nám začal čas adventu, čas vánoční atmosféry klidu a míru. Období adventu je období čtyř neděl před vánočními svátky. Je to doba radostného očekávání příchodu spasitele, duchovní přípravy na Vánoce, doba rozjímání a dobročinnosti. Dříve to byla doba postní, kdy byly zakázány veškeré zábavy, tanec a zpěv.

V západní tradici je advent také dobou zklidnění. Odpovídalo to životnímu stylu našich předků, jejich přirozeným rytmem byla intenzivní práce v době od jara do podzimu, kdy bylo nutné zvládnout veškeré zemědělské práce, a odpočinek v zimě, kdy se vykonávaly domácí práce jako draní peří, šití, pletení, předení, tkaní, apod.

Tak i u nás ve školce, jsme si udělali Vánoční dílničky na kterých jsme vyrobili spoustu krásných výrobků ve spolupráci s rodiči. Všechny tyto výrobky bude možné si zakoupit na Vánočním jarmarku v Obecním domě Horní Domaslavice 16.12.2017 od 10:00 do 16:00. Výtěžek z tohoto prodeje bude použit pro potřeby školky. 

V tomto čase nás také navštíví Mikuláš se svými pomocníky, uděláme dětem sváteční oběd s předvánoční nadílkou a také potěšíme rodiče vánoční besídkou, na kterou se děti již pilně připravují.

Ale jak bylo zmíněno na začátku, jde hlavně o čas klidu a pohody, proto Vám přejeme poklidný adventní čas a těšíme se na další spolupráci jak ve zbytku tohoto roku tak v roce novém.

Kolektiv MŠ.Novinky

V této rubrice nejsou žádné články.